* Devam Eden Projeler

 • 1. Elazığ Baskil Odabaşı Göleti (Halihazır Harita)
 • 2. Elazığ Alacakaya Esenlik Göleti (Halihazır Harita)
 • 3. Elazığ İçmesuyu Projesi Hamzabey Barajı (Halihazır Harita ve Kamulaştırma Plânı)
 • 4. Elazığ Kovancılar Kapıaçmaz Göleti (Sulama Sahası Halihazır Haritası)
 • 5. Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediyesi İmar Uygulaması
 • 6. Elazığ Arıcak Hisar Hes (Halihazır haritası ve Kamulaştırma Plânı)
 • 7. Elazığ Asker Hastanesi İmar Plânı ve Uygulaması İşi
 • 8. Elazığ Merkez ve İlçeleri Afet Konutları Halihazır Harita ve İmar Uygulamaları

* Biten Projeler

 • Elazığ Baskil Odabaşı Göleti Hes Halihazır Haritası İşi 2011
 • Bingöl İli Gökçe HES Halihazır Haritası İşi 2011
 • Elazığ İli Arıcak İlçesi Hisar Hes Halihazır Haritası İşi 2011
 • Bingöl Merkez Bilaloğlu HES Hâlihazır Haritası İşi
 • Bingöl Merkez Bilaloğlu HES Kamulaştırma Planı İşi 2010
 • Malatya Tepehan İlçesi TepehanHES Hâlihazır Haritası İşi
 • Malatya Tepehan İlçesi Tepehan HES Kamulaştırma Planı İşi 2010
 • Malatya Tepehan İlçesi Mengen HES Hâlihazır Haritası İşi
 • Malatya Tepehan İlçesi Aksu HES Hâlihazır Haritası İşi
 • Malatya Tepehan İlçesi Aksu HES Kamulaştırma Planı İşi 2009
 • Elazığ Merkez Dedeyolu Göleti Kamulaştırma Planı İşi
 • Sivas Sofular Göleti Kamulaştırma Planı İşi
 • Elazığ Keban HES Hâlihazır harita İşi.
 • Elazığ Keban HES Kamulaştırma Planı İşi.
 • Elazığ İçme Suyu Projesi Hamzabey (Baltaşı) ve Tesisleri İnşaat işi 2012
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü Karakoçan / Elazığ Sayısal Hâlihazır Harita İşi.
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü Çemişgezek / Tunceli Sayısal Hâlihazır Harita İşi.
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü Kalkım / Çanakkale Sayısal Hâlihazır Harita İşi.
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü Yazıkonak / Elazığ Sayısal Hâlihazır Harita İşi.
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü Bingöl / Merkez Sayısal Hâlihazır Harita İşi.
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü Kovancılar / Elazığ Sayısal Hâlihazır Harita İşi.
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü Palu İçme Suyu Sayısal İşletme Planı Halihazır Harita İşi
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü Karakoçan İçme Suyu Sayısal İşletme Planı Halihazır Harita İşi
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü Malatya-Ayvalı Kanalizasyon Projesi Sayısal İşletme Planı Halihazır Harita İşi
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Elazığ İli 3. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 7.Grup Malatya Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi.
 • Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Orman Anenjman Hairtalarının Sayısallaştırma ve GIS İşi
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı Sayısallaştırma Çalışması ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) İşi.
 • Elazığ Belediyesi Elazığ Asri Mezarlığı Bilgisi sistemi İşi.
 • Elazığ Belediyesi Elazığ Belediyesi Güney Çevreyolu Halihazır Harita Jeolojik Etüt, İmar Planı ve İmar Uygulama İşi
 • Elazığ Belediyesi Elazığ Merkez (Bizmişen-Hinsor) İmar Uygulaması İşi
 • Karakoçan Belediyesi Elazığ Karakoçan İmar Uygulaması İşi.
 • Karakoçan Belediyesi Elazığ Karakoçan İmar Parselasyon İşi.
 • Ağın Belediyesi Elazığ Ağın Belediyesi İmar Uygulaması İşi.
 • Akçakiraz Belediyesi Elazığ Akçakiraz Beldesi Hâlihazır Harita ve İmar Uygulaması İşi.
 • Akçakiraz Belediyesi Elazığ Akçakiraz Beldesi Parselasyon İşi.
 • Sarıcan Belediyesi Elazığ Sarıcan İmar Uygulaması İşi.
 • Sarıcan Belediyesi Elazığ Sarıcan İmar Uygulaması İşi.
 • Sarıcan Belediyesi Elazığ Sarıcan Parselasyon İşi.
 • Batman Belediyesi Batman Belediyesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Haritalama İşi
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Elazığ 3 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Uygulaması
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Elazığ İli, Merkez 3 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi
 • Envanter Çalışması.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Elazığ Zafran Mahallesinde Toplu Konut İdaresine Ait
 • Parsellerin Hâlihazır Harita Yapımı Hizmeti İşi.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Elazığ Abdullahpaşa Hâlihazır Harita İşi.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bingöl Güveçli Köyünde Toplu Konut İdaresine Ait
 • Parsellerin Hâlihazır Harita Yapımı Hizmeti İşi.(29HA. - 2008)
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Elazığ-Merkez-Zafran, Sürsürü, Şahinkaya, Çatalçeşme,
 • Yurtbaşı Köyleri Hazine Adına Ve Mera Olarak Kayıtlı
 • Taşınmazların Tespiti İle Tescil Harici Kalmış Alanların
 • Tescil Harici Kalmış Alanların Tescile Esas Sınırlandırma
 • Haritalarının Hazırlanması Ve Tescili İşi.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Elazığ Afet Bölgesi Halihazır Harita İşi.
 • (Okçular, Demirtepe, Yüzev, Gökdere Köyleri) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Yenişehir / Diyarbakır İmar Uygulaması İşi
 • Milli Savunma Bakanlığı 8'inci Kolordu Komutanlığı Hâlihazır Harita, İmar Planı ve İmar Uygulaması İşi
 • Milli Savunma Bakanlığı Elazığ Asker Hastanesi İmar Planı ve İmar Uygulaması İşi
 • Milli Savunma Bakanlığı Elazığ İli Kovancılar İlçesi Çakırkaş Beldesi ve Akmezra Köyüne ait parsellerin Kamulaştırma İşi
 • Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Mera Aplikasyon İşi
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Peri-Özlüce ve Seyrantepe Barajları İskan Konutları İfraz Uygulama İşi
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Karakoçan Kızılpınar Köyü Afet Konutları Yapım İşi
 • Elazığ İl Özel İdaresi Yerleşik Alan Tespitleri ve Kadastro Paftaları Sayısallaştırma İşi
 • Organize Sanayi Bölgesi Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Harita ve İmar uygulaması İşi.
 • GAP Harmanlı Adıyaman Sayısal Hâlihazır Harita İşi
 • Başkent Doğalgaz Genel Müdürlüğü Ankara EGO Genel Müdürlüğü Gaz Daire Başkanlığı Mevcut Doğalgaz Hatlarının Ülke Nirengi Sistemine Göre
 • Konumlandırma, Sayısallaştırma ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) İşi
 • Tellcom Tellcom Fiber optik Kablo Hatlarının Ankara Şehir Altyapısı İşi
 • Özel Sektör Muş İli Varto İlçesi Yonca Hes Halihazır Haritası İşi
 • Özel Sektör Muş İli Varto İlçesi Kaynarca Hes Halihazır Haritası İşi
 • Muş İli Varto İlçesi Kaynarca Hes Kamulaştırma İşi
 • Özel Sektör Tunceli Çemişgezek Tagar HES Hâlihazır Haritası İşi
 • Tunceli Çemişgezek Tagar Regülatörü Kamulaştırma İşi
 • Özel Sektör Bingöl Merkez Bayram Hes Halihazır Haritası İşi
 • Özel Sektör Adıyaman Uzunköy Hes Halihazır Haritası İşi
 • Özel Sektör Elazığ Baskil Odabaşı Göleti Hes Halihazır Haritası İşi )
 • Özel Sektör Bingöl İli Gökçe HES Halihazır Haritası İşi
 • Özel Sektör Elazığ İli Arıcak İlçesi Hisar Hes Halihazır Haritası İşi
 • Özel Sektör Bingöl Merkez Bilaloğlu HES Hâlihazır Haritası İşi
 • Bingöl Merkez Bilaloğlu HES Kamulaştırma Planı İşi
 • Özel Sektör Malatya Tepehan İlçesi TepehanHES Hâlihazır Haritası İşi
 • Malatya Tepehan İlçesi Tepehan HES Kamulaştırma Planı İşi
 • Özel Sektör Malatya Tepehan İlçesi Mengen HES Hâlihazır Haritası İşi
 • Özel Sektör Malatya Tepehan İlçesi Aksu HES Hâlihazır Haritası İşi
 • Malatya Tepehan İlçesi Aksu HES Kamulaştırma Planı İşi
 • Özel Sektör Elazığ Merkez Dedeyolu Göleti Kamulaştırma Planı İşi
 • Özel Sektör Sivas Sofular Göleti Kamulaştırma Planı İşi
 • Özel Sektör Elazığ Keban HES Hâlihazır harita İşi.
 • Elazığ Keban HES Kamulaştırma Planı İşi.