• FOTOGRAMETRİ
 • HALİHAZIR HARİTA
 • İMAR UYGULAMALARI
 • KAMULAŞTIRMA PLANLARI
 • MADEN İMALAT VE İŞLETME HARİTALARI
 • PLANKOTE
 • TEVHİD-İFRAZ PARSELASYON
 • HES HARİTALARI VE KAMULAŞTIRMA PLANLARI
 • MADEN SAHALARIN MÜLKİYET ARAŞTIRMALARI
 • HARİTA TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU
 • DOĞALGAZ HATLARI ÖLÇÜ VE SAYISALLAŞTIRMALARI
 • KADASTRAL HARİTALARIN SAYISALAŞTIRILMASI
 • İDARİ YOLDAN TESCİL
 • AMENAJMAN HARİTALRIN SAYSALAŞTIRILMASI VE GİS
 • MERA HARİTALRIN ÜRETİMİ VE APLİKASYONU
 • SAYISAL TESİS KADASTRO YAPIMI
 • KIYI KENAR SINIRI TESPİTİ VE HARİTALARI
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ
 • VAZİYET VE BAĞIMSIZ PLANLARI YAPIMI
 • NİRENGİ-POLİGON VE NİVELMAN,DÖNÜŞÜM VE YÜZEY ÖLÇÜ HESAPLARI
 • KÖY YERLEŞİK HARİTALARIN HAZIRLANMASI
 • İÇME SUYU ,YOL,KANALİZASYON PROJELRİ ARAZİ ÇALIŞMALRI VE SAYISAL İŞLETME HARİTALARI
 • MÜLKİYET VERİLERİ ENVANTER ÇALIŞMALARI

FOTOGRAMETRİ NEDİR?

Fotogrametri terimi için pek çok tanım yapmak mümkündür. Genel anlamıyla bir tanım yapmak gerekirse; yeryüzünde bulunan cisimlerden ve bunların yakın çevrelerinden yansıyan ışınların kayıt edilmesi ile oluşan görüntüleri kullanarak yeryüzüne ait metrik bilgilerin elde edilmesini sağlayan bilim dalıdır. Fotogrametrinin tarihi, fotoğraf makinasının icat edildiği yıllara kadar dayanmaktadır. Bu yıllarda temelleri atılan fotogrametri için pek çok farklı teknik denenmiştir ve günümüzde artık klasik ölçü yöntemlerinin yerini almaya başlamıştır.

NEDEN FOTOGRAMETRİ?

Doğrudan nesneler üzerinde ölçme ve veri toplama işlemlerinin yanında fotoğraflar üzerinde çalışmak daha kolay ve hızlıdır. İnsansız hava aracımızın kaliteli çekim gücü ve fotoğrafların gerçeği birebir yansıtması ile yüksek doğrulukta arazi modellemesi sunmaktadır.

Fotoğraflar üzerinden 3D gezinim ile arazideki tüm detaylara hâkim olabilir minimum sürede geniş arazi detaylarının çizimini gerçekleştirebiliriz.

FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI

 • ZAMAN Klasik yöntemlere nazaran daha hızlı sonuçlar
 • HASSASİYET RTK ve PPK destekli uçuşlar ile yüksek duyarlılıktagörüntüler ve haritalar
 • MALİYET Ulaşılması zor yerlerde bile kısa sürede ölçüm ve değerlendirme